Network Transmission Model

Het model werkt met zones van een paar kilometer bij een paar kilometer. Voor de regio Den Haag zou het model er zo uit kunnen zien

The model works with zones of a few km x a few km. For the region of the Dutch governmental city The Hague the model could look like this (total area: approx 30x40 km):

Een simulatie ziet er als volgt uit. Voor de verkeersregeling zijn drie verises gekozen:

  1. Iedereen rijdt de normale route en waar mogelijk rijdt men door
  2. Iedereen rijdt de normale route maar de wegbeheerder (van Den Haag) kiest voor beperkte instroom in de stad. Daardoor moeten mensen aan de rand langer wachten, maar is uiteindelijk iedereen beter af omdat de doorstroming in de stad veel beter is
  3. Iedereen rijdt de beste route naar de stad en de wegbeheerder (van Den Haag) kiest voor beperkte instroom in de stad.

A simulation run is shown below. There are three different scenarios, with different traffic control:

  1. All traffic takes the normal routes and if possible one advances
  2. All traffic takes the normal routes, but the local Tha Hague road authority limits the inflow into the town. As a consquence, people have to wait before entering, but all in all, there is less delay because delays in town are much lower
  3. All traffic takse the best route, and the The Hague road authority limits the inflow into the town.

Geen regeling/no controlTegenhouden aan randen/Limit inflowTegenhouden en routeren/limit inflow and route

The model has also been applied for the real life case of The Hague. The resulting traffic conditions can be found here (movie)

Meer informatie/More information:

  1. Knoop, V. L. and Hoogendoorn, S. P., (2013) Verkeersvoorspellingen met modellen: een voorspelling over modellen . Nationaal Verkeerskunde Congres), 6 November 2013 (pptx here, elevator pitch here)
  2. Knoop, V.L. and Hoogendoorn, S.P. (2014), Network Transmission Model: a dynamic traffic model at network level, in: Proceedings of the 93rd Annual Meeting of the Transportation Reseach Board, January 12-16, 2014 Washington D.C.
  3. Knoop, V.L. and Hoogendoorn, S.P. (2015) An Area-Aggregated Dynamic Traffic Simulation Model, European Journal of Transportation and Infrastructure Research, European Journal of Transport and Infrastructure Research, Volume 15, pp 226-242
  4. Knoop, V.L., Tamminga, G, and Leclercq, L. (2016) Network Transmission Model: Application to a Real World City. In: proceedings of the 95th Annual Meeting of the Transportation Reseach Board, 10-14 January 2016 (poster here)